New Who

Recenzja: The Next Doctor

Wszyscy, którzy zetknęli się z Doctorem Who wiedzą, że Londyn to strasznie niebezpieczne miejsce, zwłaszcza w Święta. W recenzowanym wczoraj