Tagimprowizacja

Improwizacja w czasie i przestrzeni

Zazwyczaj podstawą serialu jest scenariusz, którego aktor musi się trzymać. Czasem jednak coś idzie nie tak i niejednokrotnie przynosi to wyśmienite efekty. O