Bo jedna mierzi

O wątpliwościach związanych z ostatnią decyzją obsadową.