Tagczas

„Doctor Who” i czas

Jak funkcjonuje czas w Doctorze Who? Postaram się wam o tym krótko opowiedzieć – przede wszystkim w oparciu o New