Regulamin konkursów organizowanych przez Gallifrey.pl

  1. Organizatorem Konkursu jest serwis Gallifrey.pl.
  2. W Konkursie może wziąć udział każdy czytelnik serwisu Gallifrey.pl z wyłączeniem obecnych członków stałej redakcji.
  3. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać na adres redakcja@gallifrey.pl maila z załączoną pracą konkursową zgodną z wytycznymi określonymi przez Organizatora.
  4. Uczestnicy konkursu deklarują, że przysługują im prawa autorskie do nadesłanych prac.
  5. Wysłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
  6. Zwycięzców wyłoni zespół redakcyjny Gallifrey.pl.
  7. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie Gallifrey.pl w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu. Uczestnicy zgadzają się na publikację prac biorących udział w konkursie na stronie Gallifrey.pl.
  8. Nagrody zostaną wysłane Pocztą Polską w ciągu 10 dni roboczych od momentu opublikowania listy zwycięzców i/albo otrzymania adresów do wysyłki albo w ciągu 24 godzin w przypadku nagród w formie elektronicznej.
  9. Dane osobowe i adresowe uczestników posłużą wyłącznie do wysyłki nagród.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu z podaniem przyczyny.