CategoryFelieton

Dziesiąty Doktor i emocje

Dziesiąty Doktor znany był z tego, że otwarcie okazywał emocje: radość, cierpienie, strach. Czy ta otwartość była jednak czymś pozytywnym?

Szóstego da się lubić!

Ale jak to? Lubić wcielenie, którego ekstrawagancja, zuchwałe zachowania i apodyktyczna osobowość, a zwłaszcza niedopasowane ubrania w jaskrawych kolorach, odstraszają